Skilt

Profilering av bygg skal fungere både som praktisk vei visning for publikum, og som gjennomgående enhetlig uniformering. Fasadeskiltet skal være ditt ansikt utad mot publikum! En kombinasjon av forskjellige materialer gir spennende utforminger. Vi leverer fasadeskilt både med og uten belysning, utfreste bokstavskilt, PVC skilt, uthengsskilt, plateskilt og galger og pyloner.

Skilt har også en åpenbar funksjon i og rundt offentlige bygg. Skilting er en viktig forutsetning for å kunne finne frem og orientere seg på en trygg måte. Vi jobber ofte med universell utforming i offentlige bygninger, og vi er alltid oppdatert på hvilke lover og regler som stilles til enhver tid.

“Helhetlig planlegging av skilt og forståelse av bruken av bygget er nøkkelen til en god løsning.”

I tillegg til fasadeskilt produserer vi skilt til mange andre formål. Eksempler på slike skilt kan f.eks. være; parkeringsskilt, skilting til borettslag, merking av bygninger, eller opplysning- og fareskilt. Av hensyn til omgivelser og miljø har kravene til estetikk ved montering av trafikkskilt økt kraftig de siste årene. I gågater og sentrumsnære områder skal skiltene myke opp omgivelsene. Vi leverer derfor komplette skilt- og bøylesystemer for normert trafikkskilting. Skiltene og oppsettet leveres i bl. a. i aluminium og med mange tilpasningsmuligheter.