GRAFISK DESIGN

Vår grafiske avdeling er opptatt av høy kvalitet og effektivitet, og hjelper deg med alt fra utarbeiding av ny grafisk profil til ferdig trykksak.

Vi designer også logo til din bedrift og sørger for en helhetlig profilering av din bedrift gjennom fasade, skilt, kjøretøy og annen reklame. Vi har også gjort en god del redesign/ modernisering av eksisterende firmaprofiler.

Vi kan i tillegg også hjelpe deg med design/ oppsett av blant annet: brosjyrer, visittkort, foldere, DM, invitasjoner, takkekort, plakater, rollup og messevegger for å nevne noe.