AKSLA PARKERING

Universell utforming av anlegg

Våren 2016 åpnet Aksla Parkering et nytt og moderne parkeringsanlegg i Ålesund sentrum. 940 svært romslige p-plasser med direkte tilkomst til alle sentrumsfasiliteter.

Vi har utarbeidet universell utforming for p-huset som sikrer god og trygg adkomst, samt gjøre det enkelt for alle å orientere seg gjennom de 6 forskjellige etasjene.

www.akslaparkering.no